• Kosova në Kontekstin e Bashkëpunimit Rajonal Policor

    Qëllimi i këtij projekti të adresojë sfidat e Kosovës në lidhje me bashkëpunim rajonal policor në konstelacionin shumë kompleks politik e të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Objektivi kryesor i këtij projekti është ngritja e pjesëmarrjes së Kosovës në iniciativat rajonale të sigurisë, si dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal policor, si kusht kryesor për lehtësimin e...

  • Monitorimi dhe Vlerësimi i Integritetit në Institucionet e Sigurisë në Kosovë

    Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë është përfituese e grantit institucional për shoqëri civile. Ky projekt financohet nga projekti për Promovim të Shoqërisë Demokratike (DSP) i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K)dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Shiko të gjitha...