Institucionet duhet të jenë të vetëdijshme se KFOR-i nuk ka mision të përhershëm në Kosovë

Zeri.info

Institucionet duhet të jenë të vetëdijshme se KFOR-i nuk ka mision të përhershëm në Kosovë - Mentor Vrajolli per Zeri.info