Mosverifikimi i ish-pjesëtarëve të MUP-it, shqetësim për sigurinë kombëtare