Politika dhe klanet kanë degraduar edhe sistemin e verifikimit të sigurisë