• Shkolla Verore për Politika të Sigurisë

    Të gjithë profesionistët e rinj, gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile dhe studentë të diplomuar nga Serbia, Kosova dhe Shqipëria ftohen të aplikojnë në Shkollën Verore për Politika të Sigurisë

  • Forumi Hulumtues për Siguri

    Projekti ka për qëllim të nxisë debat të balancuar midis qendrave hulumtuese (think-tank), komunitetit akademik, politikës publike dhe medias, në mënyrë që të sigurojë zgjidhje alternative për sfidat e vazhdueshme të bashkëpunimit ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë.

Shiko të gjitha...