Buletini i QKSS për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016

Për të lexuar Buletinin e Qendres Kosovarë për Studime të Sigurisë (QKSS) për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016, ju lutem klinkoni në linkun në vijim: Buletini i QKSS për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016