Llogaridhënie apo jo? Menaxhimi i parasë publike në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

Dokument i Politikave:

Llogaridhënie apo jo? Menaxhimi i parasë publike në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

 

Autor:

Skender PERTESHI

 

Data:

26 Shkurt 2014


Në këtë dokument të politikave janë të përfshirë Ministria e Punëve të Brendshme, Forca e Sigurisë së Kosovës, dhe Policia e Kosovës.  Dokumenti trajtoj këto çështje: Menaxhimi i financave publike në Sektorin e Sigurisë në Kosovë; Menaxhimi i Prokurimit Publik; Roli i Auditimit të Brendshëm dhe të Jashtëm si dhe Mbikëqyrja Parlamentare e Institucioneve të Sigurisë në Kosovë.