Menaxhimi i integruar i kufirit, praktikat më të mira dhe aplikimi- rasti i Kosovës dhe Shqipërisë

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë(QKSS), Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (QBPS) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN)

Titulli:

Menaxhimi i integruar i kufirit, praktikat më të mira dhe aplikimi- rasti i Kosovës dhe Shqipërisë

Autor:

Abit Hoxha

Data:

Shtator 2013

Ky dokument ka për qëllim të shqyrtojë situatën e Menaxhimit të Integruar të Kufirit në Kosovë, duke kërkuar në praktikën e mirë me fokus të veçantë në 'one stop shop' në pikën e kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri (Vermicë / Morinë), e cila me marrëveshje mes dy qeverive (Shqipëri dhe Kosovë), vepron në një mënyrë unike. Metodologjia synon të ulë radhët e gjata të udhëtarëve, sidomos gjatë fluksit të udhëtarëve për pushime në Shqipëri dhe gjatë fluksit të vizitave nga diaspora kosovare në Kosovë. Kjo praktikë punon mbi bazën e kontrolluar nga vetëm njëra anë e kufirit (zakonisht nga vendi pranues për individë apo mallra) dhe gjithashtu shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit të kufirit. Me pak fjalë, kjo praktikë ka qenë shumë kreative me qëllim që të shmangë radhët e gjata në mënyrë më efektive dhe për të menaxhuar kufijtë. Me këtë dokument, ne synojmë për të shqyrtuar këto praktika nga një perspektivë funksionale dhe të përcaktojë nëse është e përshtatshme që të aplikohen rregullime të ngjashme në kufijtë e tjerë (p.sh. Kosovë-Serbi) dhe çfarë implikime praktike do të duhej të ndjekë një marrëveshje të tillë.

Vërejtje: Ky dokument është përpiluar vetëm në gjuhën angleze.