Kontakti

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)
Rr. Sylejman Vokshi Blloku B, Hyrja 2, Nr.1
10000, Prishtinë, Kosovë


Tel/Fax: +383 38 221 420