Avokimi në fondet e BE-së për paqe-ndërtim

Avokimi në fondet e BE-së për paqe-ndërtim

9 & 10 Mars 2017

Bruksel, Belgjikë

Tringa Naka nga QKSS po merr pjesë në seminarin dyditor me fokus për Avokimi në fondet e BE-së për paqe ndërtim që po mbahet në Bruksel, Belgjikë.

Seminari ka për qëllim t’iu mundësojë pjësëmarrësve të ngritin kapacitetet në programet e jashtmë të Institucioneve të BË-së  për ngritje të fondeve dhe për përfshirjen në proceset e dhënies së fondeve, si dhe të zhvillojë strategji avokimi për paqendërtim në fondet e BE-së.

Seminari është organizuar në kuadër të Rrjetit për Dialog të Shoqërisë Civile (CSDN), mekanizëm për dialog në mes të shoqërisë civile dhe politikëbërësve të BE-së në tema që ndërlidhen me paqen dhe konfliktin. Seminari financohet nga Bashkimi Evropian (Instrumenti për Stabilititet) dhe menaxhohet nga Zyra Ndërlidhësë Evropiane për Paqendërtim (EPLO), rrjeti i shoqërisë civile në bashkëpunim me Komisionin Evropian (KE) dhe Shërbimi i Veprimit të jashtëm Evropian (EEAS)