Debat me nxënësit e shkollave të mesme të Komunës së Skenderajit

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), sot organizoi debatin e radhës, këtë herë në komunën e Skenderajit. Në këtë debat morën pjesë 3 shkolla të mesme të kësaj komune: Gjimnazi “Hamëz Jashari”, Shkolla teknike “Luigj Gurakuqi” si dhe shkolla profersionale e Kompetencës.

Qëllimi i këtj debate ishte informimi i studentëve rreth shkaqeve dhe pasojave të ekstremizmit të dhunshëm në komunitetin ku ata jetojnë. Ne i kemi pyetur studentet rreth pikëpamjeve të tyre lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe në debat e sipër e vërejtëm se atyre ju nevojitet një informim më i drejtë rreth këtij fenomeni. Në disa pika vërejtëm se ata vetëm se disa nga ta janë të vetëdijshëm që mund të jenë viktim e rrjeteve sociale siq është Facebook.

Të pyetur se me cfarë sfida përballen, studentët u shprehën se në shkollat e tyre është present një diskriminim në mes studentëve me baë statusin social.