Donika Emini folëse në Seminarin Balkan SAYS

BALKAN SAYS

Dialogu Beograd-Prishtinë: implikimet e ndryshimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Ballkanin Perëndimor

Lubjanë, 2018

Hulumtuesja e QKSS-së, Donika Emini ka marrë pjesë në Seminarin Ballkan SAYS (Seminar i Rinjve të Arkitekturës së Sigurisë) në Lubjanë, Slloveni.

Donika Emini ishte folëse në panel diskutimin mbi "Dialogun Beograd-Prishtinë: Implikimet e ndryshimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Ballkanin Perëndimor".

Ky panel u fokusua në zhvillimet aktuale lidhur ndërmjet marrëdhënieve Kosovë-Serbi, përgatitjet për fazën e re / përfundimtare të dialogut, përfshirjen e mundshme të akterëve të rinj dhe diskutimin për gjasat e normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe implikimet më të gjera të këtyre ndryshimeve.

Panelistët:

Donika Emini, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Rok Zupančič, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Ljubljanës

Vojko Volk, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Sllovenisë

Moderator:

Boštjan Anžin, Radio Televizioni Slloveni