Konferenca Rajonale: Parandalimi i radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në platformat e rrjeteve sociale në Ballkanin Perëndimor

Konferencë Rajonale:

Parandalimi i radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në platformat e rrjeteve sociale në Ballkanin Perëndimor

6-7 qershor, 2018

Hotel Sirius, Prishtinë, Kosovë

 

Në kuadër të Projektit IPA "Mbështetja e mëtejshme për institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm" të menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, QKSS së bashku me B&S Europe kanë organizuar Konferencën Rajonale me titull "Parandalimi i radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në platformat e rrjeteve sociale në Ballkanin Perëndimor".

Konferenca u mbajt në Prishtinë nga data 6 deri më 7 qershor 2018. Qëllimi i kësaj konference ishte mbledhja e akterëve institucionalë si dhe ekspertëve dhe akterëve të shoqërisë civile për të diskutuar mbi mënyrën e identifikimit të burimeve online të përdorura nga grupet ekstremiste për të përhapur përmbajtjen e tyre të dhunshme.

Konferenca është bazuar në rezultatet e raportit të QKSS-së "Betejat e reja: Aktivitetet e grupeve ekstremiste në rrjetet sociale në Kosovë, Shqipëri dhe IRJM" të nisur në kuadër të këtij projekti në nëntor 2017, me të cilin doli përfundimi se me të vërtetë platforma e internetit operon bazuar në rregulla të ndryshme krahasohen me hapësirën fizike. Përkatësisht, raporti vërejti se kur është fjala edhe për radikalizimin online në Ballkanin Perëndimor (BP) kjo çështje nuk mund të shihet e izoluar brenda kornizës së kufijve kombëtarë. Përkundrazi, është gjuha që përcakton përputhshmërinë e këtij hapësira virtuale. Prandaj, meqenëse jetojmë në një rajon të përzier etnikisht, është shumë e rëndësishme që Ballkani Perëndimor të punojë së bashku në trajtimin e të gjitha problemeve që mund të prekin tërë rajonin pa përjashtime.

Konferenca u hap nga një fjalim mikpritës nga Z. Riccardo Serri, Shefi i Sektorit të Politikave, Ekonomisë dhe Integrimit në BE - Zyra e BE-së, i cili theksoi se një nga prioritetet e BE-së është që të punojë së bashku me qeveritë nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të parandaluar dhe luftuar të gjitha burimet e ekstremizmit të dhunshëm duke përfshirë edhe atë online. Ndërkohë, para se të fillonin diskutimet në panel, z. Ian Mcdonald - Udhëheqësi i Ekipit të projektit IPA, shfrytëzoi mundësinë për të folur rreth objektivave dhe komponentëve të projektit.

Kjo konferencë kishte katër panele. Në panelin e parë të moderuar nga Z. Florian Qehaja, Drejtor Ekzekutiv i QKSS, panelistë ishin Z. Kujtim Bytiqi nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili është përgjegjës për koordinimin e Strategjisë CVE të Kosovës; Z. Agron Sojati, Koordinator Kombëtar i Strategjisë së CVE-së në Shqipëri dhe gjithashtu z. Simon Dukiq, i cili përfaqësoi Zyrën Kombëtare të Kordinatorëve nga qeveria në Shkup. Përveç kësaj, në këtë panel ishte pjesëmarrës edhe z. Henry Tuck nga Instituti i Dialogut Strategjik (ISD), Britani e Madhe. Fokusi i këtij paneli ishte kryesisht i lidhur me përpunimin e arritjeve dhe sfidave të ardhshme të identifikuara nga qeveritë në Prishtinë, Shkup dhe Tiranë kur është fjala për ekstremizmin e dhunshëm. Megjithatë, ata diskutuan edhe rreth hapave që ata kanë ndërmarrë për të parandaluar radikalizimin në internet.

Në anën tjetër, paneli i dytë i udhëhequr nga z. Skender Perteshi, Hulumtues dhe Koordinator i Programit të CVE në QKSS, përfshiu një përzierje interesante të ekspertëve dhe ushtruesve të sundimit të ligjit. Në këtë panel morrën pjesë  Z. Blerim Rama, zyrtar i lartë nga Policia e  Kosovës;  Z. Arjan Dyrmishi, Ekspert nga Tirana dhe Z. Samet Shabani, Eksperti i CVE nga Shkupi.

Tema e panelit të tretë dhe të fundit për ditën e parë të konferencës kishte të bënte me Rolin e donatorëve në ndihmën për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit i cili u moderua nga Z. Massimiliano Prozzo, Seksioni i Bashkëpunimit të CVE Bashkëpunimi - Zyra e BE-së.

Panelistët e këtij paneli ishin znj. Ana Hacic- Vlahovic, zyrtare politike, nga Ambasada e SHBA në Kosovë; Z. Stuart Taylor, Eksperti Rajonal për CVE-në në Kosovë; dhe z. Dane Koruga, Shef i sektorit të medias ne OSBE-së në Kosovë.

Dita e dytë dhe përmbyllëse e konferencës rajonale konsistoi nga vetëm një panel, i cili u moderua nga hulumtuesja e QKSS-së, znj. Rudine Jakupi. Ndersa, panelistë ishin z. Zoran Popov, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) me seli në Sarajevë; Znj. Mimoza Hasani-Plana, Eksperte e programeve/pikë kontakti për programet e edukimit P/REDh-MASHT; dhe Znj. Vesë Kelmendi, Hulumtuese e QKSS, e cila ka qenë të angazhuar në hulumtimin e përmbajtjes së radikalizimit online.

Konferenca përfundoi me një fjali përmbyllës të bërë nga z. Massimiliano Prozo i cili theksoi rëndësinë e bashkërendimit të veprimeve në nivel rajonal në parandalimin e përmbajtjes së radikalizimit online. Po ashtu, ai theksoi se projektet së bashku me QKSS-në si partner lokal i nën-kontraktuar do të vazhdojnë sa i përket kësaj teme si në nivel vendor dhe në nivel rajonal.

QKSS do të vazhdojë të organizojë ngjarje, të ndikojë në politika, të punojë në përpjekjet për ngritjen e vetëdijes dhe të kontribuojë me punë cilësore hulumtuese e cila ndihmon në parandalimin dhe luftimin e radikalizimit online dhe offline në rajonin e Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, QKSS, do të vazhdojë të shërbejë si një urë lidhëse midis krijuesve të politikave dhe shoqërisë civile në rajon që kanë të bëjnë me këtë temë, sepse qëllimi i saj është të kontribuojë në krijimin e një mjedisi bashkëpunues dhe më të sigurt jo vetëm në nivelin e brendshëm të Kosovës, por edhe në nivelin rajonal të Ballkanit Perëndimor.