Mundësitë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përmes shkëmbimit ndër-rajonal

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka marrur pjesë në takimin e parë në Berlin, në kuadër të projektit të ri: Mundësitë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përmes shkëmbimit ndër-rajonal.

Ky projekt 18-mujor ka për qëllim të kombinojë hulumtime inovative me pjesëmarrje, këshilla për politika dhe dialogë pilot në temën e Parandalimit të Ekstremizmit të Dhunshëm (PVE) në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në vendet e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës dhe Maqedonisë. Në fund të fundit, projekti synon të kontribuojë në përpjekjet rajonale të paqes dhe pajtimit në Ballkanin Perëndimor duke hetuar, dizajnuar dhe paraqitur strategji përfshirëse për t'u marrë me të rinjtë në rrezik radikalizimi dhe ekstremizmi të dhunshëm, me theks të veçantë në rolin e autoriteteve fetare dhe të sektorit të arsimit. Do ta bëjë këtë duke kombinuar (1) hulumtime të njëkohshme të studimit të rasteve nga ekspertët vendorë në katër vende të Ballkanit Perëndimor; (2) hulumtimi dhe shkëmbimi krahasimor brenda rajonal; Dhe (3) shkëmbimi reciprok rajonal me përfaqësuesit e rajonit MENA dhe institucionet gjermane në përvojat e tyre PVE.

Ky projekt udhëhiqet nga Berghof Foundation në partneritet me Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Analytica nga Maqedonia, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim nga Shqipëria dhe Atlantic Initiativa nga Bosnja dhe Hercegovina.