Ndërtimi i kapaciteteve për Ballkanin Perëndimor: Sektori i Sigurisë dhe Institucionet e Mbrojtjes

Nën organizimin e Presidencës Bullgare të Këshillit të Bashkimit Evropian, Ministria e Mbrojtjes e Bullgarisë më 11 maj 2018 organizoi një seminar të nivelit të lartë të ekspertëve në Sofje për "Ndërtimin e kapaciteteve për Ballkanin Perëndimor: Sektori i Sigurisë dhe Institucionet e Mbrojtjes".

Hulumtues i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Plator Avdiu ishte i ftuar si folës në panelin e parë ku u diskutua për sfidat në sektorin e sigurisë dhe reformat e institucioneve të mbrojtjes në Kosovë me qëllim të integrimit të tyre të ardhshëm evropian. Gjatë prezantimit të tij, ai u fokusua në zhvillimet aktuale, sfidat dhe hapat e ardhshëm të sektorit të sigurisë në Kosovë në aspektin e integrimit në BE dhe NATO.

Punëtoria u ndoq nga përfaqësues të shteteve anëtare të BE-së dhe institucioneve, NATO-s dhe OSBE-së, si dhe të sigurisë dhe ekspertë të politikave të mbrojtjes nga institucionet, akademia dhe sektori joqeveritar i Perëndimit Ballkani.