Planifikimi për gjashtëmujorin e parë të 2019

Planifikimi për gjashtëmujorin e parë të 2019

Vendi:

Hotel International Prishtina, Prishtinë

Data:

25 janar 2019

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më 25 janar 2019, ka mbajtur takimin e parë planifikiues të organizatës për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019, ku kanë marrur pjesë i gjithë stafi i QKSS. Ky aktivitet i rregullt i qendrës ka për qëllim organizimin e brendshëm, raportimin dhe këmbimin e informacioneve rreth aktiviteteve dhe projekteve të përmbyllura si dhe planifikimin e realizimit të aktiviteteve dhe projekteve në gjashtëmujorin e ardhshëm me qëllim të realizimit të objektivave të organizatës në mënyrë sa më profesionale.