QKSS nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me Qendrën për Studime Ndërkombëtare – CeSI

QKSS nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me Qendrën për Studime Ndërkombëtare – CeSI

Qendra  Kosovare për Studimë të Sigurisë (QKSS) sot më 12 Maj 2017, ka nënshkruar Marrëveshjë Mirëkuptimi me Qendrën për Studime Ndërkombëtare – CëSI me bazë në Romë, Itali.

Qëllimi i kësaj marrëvshje është që të mbajë kontakte të rregullta, të promovojë bashkëpunimin dhe të kryej analizë në fushën e politikave të jashtme, çështjet strategjike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Gjithashtu, QKSS dhe CeSI do të shkëmbejnë ekspertët për pjesëmarrje në konferenca, diskutime, simpoziume si dhe do të shkëmbëjnë publikime dhe material të fushës së interesit.