Rishikim i zbatimit të marrëveshjes - Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë

Fokus group me z. David L. Phillips

Rishikimi i zbatimit të marrëveshjes - Dialogu në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë

 

QKSS në bashkëpunim me Z. David L. Phillips, Drejtor i Programit për Ndërtimin e Paqes - Instituti për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin Kolumbia, kanë organizuar një diskutim në formatin e focus grupit mbi Rishikimin e Implementimit: Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Z. David Philips nga Universiteti i Kolumbias bëri thirrje për ide dhe kritika rreth dialogut, që u debatuan me padurim. Duke prekur temat, të tilla si kuptimi i normalizimit të marrëdhënieve shtetërore, roli i SHBA si një ndërmjetës i suksesshëm në të kaluarën dhe masat e duhura për të ardhmen, pjesëmarrësit dhanë mendime të ndryshme mbi temat, duke e bërë debatin të gjallë.

Në tërësi, grupi i fokusit theksoi se një nga sfidat më të mëdha ka qenë mungesa e monitorimit, vendosja e afateve kohore dhe qëllimet përfundimtare për marrëveshjet e kaluara, në krye të mungesës së përfshirjes së barabartë të Kosovës si partner. Serbia ka qenë më proaktive në lobimin për nevojat dhe opinionet e saj në Bruksel pa praninë e Kosovës, gjë që ka çuar në marrjen e më shumë nga BE në një periudhë afatgjatë. Për më tepër, vullneti i Serbisë për të përjashtuar Kosovën nga arenat evropiane dhe ndërkombëtare kanë devijuar dialogun për t'u përqëndruar në tema më sipërfaqësore mbi më shumë vendimin, duke konsoliduar mizoritë e fundit, kontestet territoriale dhe statusin e veriut të Kosovës.