Rritja e besueshmërisë dhe dialogut në mes të komunitetit të Graçanicës dhe institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë

Sot, 26 shkurt, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në bashkëpunim me organizatën Humani Centar nga Mitrovica, organizuan tryezën e radhës me komunitetin e Graçanicës me titull “Rritja e besueshmërisë dhe dialogut në mes të komunitetit të Graçanicës dhe institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e besimit dhe bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve dhe mekanizmave shtetërorë në Kosovë, me fokus kryesor në komunën e Graçanicës. Përmes takimeve të tilla, QKSS synon t'u mundësojë qytetarëve nga këto komuna të njohin më mirë rolin e Policisë së Kosovës në përmirësimin e sigurisë së tyre dhe të theksojë rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të zbatimit të ligjit dhe komuniteteve lokale në arritjen e një mjedisi të sigurt.

Kjo ngjarje mblodhi qytetarë nga Graçanica, përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile, mediat, Policia e Kosovës dhe ambasadat. Qytetarët patën rastin të diskutonin shqetësime të ndryshme lidhur me sigurinë. Për më tepër, ata kanë diskutuar rreth masave që duhet të ndërmarrë Policia e Kosovës për të përmirësuar sigurinë e qytetarëve.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit "Rritja e besimit në mes të Policisë së Kosovës dhe komunitetit serb në Kosovë" i cili mbështetet nga The Balkan Trust for Democracy.