Shkolla dhe Filmi Dokumentar

Hulumtuesja e QKSS-së , Rudinë  Jakupi më 21 prill ka marrë pjesë në punëtorinë "Shkolla dhe Filmi Dokumentar" e organizuar nga DokuFest, ku ka prezantuar mbi rëndësinë e mendimit kritik në parandalim të ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet procesit mësimor.