Shqyrtimi strategjik i EULEX-it në Kosovë: Mbështetja e ardhshme e BE-së për sundimin e ligjit në Kosovë

Takimi i Rrjetit të Dialogut të Shoqërisë Civile

Shqyrtimi strategjik i EULEX-it në Kosovë:

Mbështetja e ardhshme e BE-së për sundimin e ligjit në Kosovë

5 shtator 2017, Bruksel

Drejtori Ekzekutiv i QKSS, Dr. Florian Qehaja ka marrë pjesë në tryezën e rrumbullakët: Shqyrtimi Strategjik i EULEX Kosovo: Ide për Brainstorming për mbështetjen e ardhshme të BE-së për sundimin e ligjit në Kosovë, i cili mori pjesë në Bruksel, Belgjikë.

Qëllimi i këtij takimi ishte të kontribuonte në shqyrtimin strategjik të EEAS për EULEX Kosovë dhe strategjinë e saj të daljes, duke mbledhur analiza dhe rekomandime nga ekspertët e shoqërisë civile për sundimin e ligjit në Kosovë.

Më shumë se 25 pjesëmarrës, të përbërë nga ekspertë të shoqërisë civile evropiane që punojnë në ndërtimin e paqes dhe sundimin e ligjit në Kosovë dhe politikëbërësit e BE-së me bazë në Bruksel nga EEAS dhe Komisioni Evropian (DG NEAR) kanë marrë pjesë në diskutimin e organizuar nga Rrjeti i Dialogut të Shoqërisë Civile CSDN) një mekanizëm për dialog midis shoqërisë civile dhe politikëbërësve të BE-së në çështjet që lidhen me paqen dhe konfliktet. të menaxhuara nga Zyra Ndërlidhëse Evropiane për Ndërtimin e Paqes (EPLO) në bashkëpunim me Komisionin Evropian (KE) dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS).

QKSS është anëtare e organizatave të krijimit të paqes të EPLO që nga viti 2014.