Të rinjtë në aksion - Ligjëratë me nxënësit e shkollës së mesme "Arkitekt Sinani"

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), sot, më 23 Janar 2018, ka mbajtur ligjëratë në shkollën e mesme “Ariktekt Sinani” në komunën e Mitrovciës. Aktivtetet dhe ligjëratat në kuadër të projektit “Të rinjtë në aksion” do të  përfshijnë trajnime për pjesëmarrësit në lidhje me të drejtat e njeriut dhe përfshirjen e të rinjëve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.

Ky projekt financohet nga Ambasada Holandeze në Kosovë.