Vizitë studimore nga studentët e Universitetit të York-ut

Vizitë studimore nga studentët e Universitetit të York-ut

Data:

21 nëntor 2017

Vendi:

Zyret e QKSS, Prishtinë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, për të tretin vit me rradhë po mirëpret një grup të studentëve nga Univeristeti i York-ut nga Britania e madhe.

14 student dhe dy profesor të nivelit Master, në këtë vizitë kanë për qëllim që të fitojnë më shumë njohuri në dimensionet e ndryshme të procesit të rimëkëmbjes në vendet post-konfliktuale me fokus të veçantë në: pajtimin, zhvendosjen dhe riintegrimin, çështjet gjinore dhe rolin e shoqërisë civile.