Vlerësimi i rrezikut në financimin e terrorizmit

Rudinë Jakupi, hulumtuese në QKSS ka marrë pjesë në takimin e FATF Forumi Konsultativ i Sektorit Privat me datë 23 prill në Vienë, Austri,  ku është diskutuar mbi sektorin e organizatave jo fitim prureëe dhe vlerësimin e rrezikut të këtij sektori në financim të terrorizmit.