Demobilizimi dhe integrimin i ushtrisë çlirimtare në kontekstin e shtet-formimit

 

Kapitulli për Kosovën në Studimet e Routledge për Paqen dhe Zgjidhjen e Konflikteve

 

Autorët: Ramadan Qehaja, Kosum Kosumi, Florian Qehaja dhe Armend Bekaj

Publikuar: 2012

 

Fondacioni Berghof publikoi një libër gjithëpërfshirës me titull "Tranzicionet e Sigurisë së pas-luftës – pjesëmarrja direkte në ndërtimin e paqes pas konflikteve asimetrike", edituar nga Veronique Dodouet, Hans J. Giessmann dhe Katrin Planta. Kapitulli 8 i librit përmban rastin e Kosovës: "Demobilizimi dhe integrimin i ushtrisë çlirimtare në kontekstin e shtet-formimit". Ky kapitull është shkruar nga R. Qehaja, K. Kosumi, F. Qehaja dhe A. Bekaj. Ky kapitulli ofron një hulumtim gjithëpërfshirës empirik mbi çështjet e demobilizimit, çarmatimit dhe riintegrimit në Kosovë, i cili për herë të parë iu është ofruar audiencës akademike. Për më shumë detaje mbi këtë libër dhe blerjen ju lutem shikoni në linkun: http://www.routledge.com/books/details/9780415680806/