Vlerësimi i Sektorit të Sigurisë në Republiken e Kosovës

 

Publikuar nga: Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Titulli: Vlerësimi i Sektorit të Sigurisë në Republiken e Kosovës

Autorët: Ramadan QEHAJA, Kosum KOSUMI, Florian QEHAJA

Data: 15.09.2009

 

Ky libër përmban raporte hulumtuese të kryera nga QKSS gjatë periudhës 2008-2009. Një kapitull i këtij libri përmban edhe editorial nga drejtori i QKSS i cili u botua në gazeta të ndryshme të përditshme gjatë kësaj periudhe.