Fuqizimi i integritetit në Policinë e Kosovës

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka kënaqësinë të ju ftojë të merrni pjesë në konferencën Fuqizimi i integritetit në Policinë e Kosovës.

Data:

21 dhjetor 2018

Vendi:

Qendra e konferencave "Orion", Prishtinë

Koha:

10:00 - 11:30

Marrë parasysh numrin e limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në e-mail adresë: donika.marku@qkss.org apo në numrin e telefonit 038-221-420, jo më larg se data 20 dhjetor 2018.