Lansimi i raportit: “Përtej shkaktarëve: Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më 17 tetor 2018 organizon konferencën ku do te bëhet lansimi i raportit: “Përtej shkaktarëve: Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”.

Vendi:

Hotel Sirius, Prishtinë

Data:

17 tetor 2018

Koha:

10:00 - 11:20

Për shkak të numrit të kufizuar të ulësve, ju lutem ta konfrimoni pjesëmarrjen tuaj në konferencë më së largu deri më 15 tetor 2018 në email adresën: tringa.naka@qkss.org apo në numrin e telefonit: 038 221 420.