Lansimi i raportit: “Tendencat për rrënimin e multietnicitetit: Largimet masive të pjesëtarrëve serb të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Roli i Serbisë"

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më 19 shtator 2018 organizon konferencën ku do te bëhet lansimi i raportit: Tendencat për rrënimin e multietnicitetit: Largimet masive të pjesëtarrëve serb të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Roli i Serbisë".

Vendi:

Qendra Kulturore dhe Informative e BE-së, Prishtinë

Data:

19 shtator 2018

Koha:

10:00 - 11:30

Për shkak të numrit të kufizuar të ulësve, ju lutem ta konfrimoni pjesëmarrjen tuaj në konferencë më së largu deri më 18 shtator 2018 në email adresën: tringa.naka@qkss.org apo në numrin e telefonit: 038 221 420.