Lansimi i raportit të tretë monitorues dhe vlerësues për integritetin në sektorin e sigurisë në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) organizon konferencën ku do të bëhet lansimi Lansimi i raportit të tretë: Monitorimi  dhe vlerësimi i integritetit në sektorin e sigurisë në Kosovë

Vendi  Qendra e konferencave "Orion", Prishtinë

Data:  26 tetor 2017

Koha: 11:00 - 12:00

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të marten, 24 tetor 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.