Matja e gjendjes aktuale të përfshirjes së komunitetit dhe institucioneve në përballjen me ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Rrjetin për ndërtuesit e paqës fetare dhe tradicionale, me kënaqësi ju ftojnë të merrni pjesë në konferencën me titull “Matja e gjendjes aktuale të përfshirjes së komunitetit dhe institucioneve në përballjen me ekstremizmin e  dhunshëm në Kosovë:.

Konferenca do të mbahet më:

• Data: 13 Shkurt 2017

• Vendi: Qendra e konferencave "Orion", Prishtinë

• Koha: 10:30 – 12:00

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, luteni që ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se data 12 Shkurt 2017 në këtë email adresë: tringa.naka@qkss.org apo përmes telefonit në nunrin +38138 221 420.