Mbikëqyrja Parlamentare për Policinë e Kosovës

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më 18 prill 2018 organizon konferencën me temë: “Mbikëqyrja Parlamentare për Policinë e Kosovës” në kuadër të projektit rajonal POINTPULSEnet.

Vendi:

Qendra e Konferencave "Orion", Prishtinë

Data:

18 prill 2018

Koha:

10:00 - 12:00

Për shkak të numrit të kufizuar të ulësve, ju lutem ta konfrimoni pjesëmarrjen tuaj në konferencë më së largu deri më 16 prill 2018 në email adresën: tringa.naka@qkss.org apo në numrin e telefonit: 038 221 420.