NATO dhe Ballkani Perëndimor: Dinamikat rajonale në epokën e sfidave globale të sigurisë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës organizojnë konferencën ndërkombëtare të titulluar: NATO dhe Ballkani Perëndimor: Dinamikat rajonale në epokën e sfidave globale të sigurisë.

Konferenca do të mbahet më:

Data: 14 nëntor 2017

Vendi: Hotel Emerald, Prishtinë

Koha: 09:00 - 18:00

Për shkaqe të sigurisë dhe numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në konferencë jo më larg se data 8 nëntor ne email adresat: conference@qkss.org apo tringa.naka@qkss.org.