Parandalimi i Ekstremizmit Politik dhe Religjioz në Mitrovicë: Prespektiva e Komunitetit

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) organizon konferencën përmbyllëse të projektit: Parandalimi i ekstremizmit politik dhe religjioz ne Mitrovicë: Prespektiva e komunitetit.

Vendi  Restaurant Vapiano, Mitrovicë

Data:  19 tetor 2017

Koha: 10:00 - 12:3

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të marten, 18 tetor 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.