Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Komunën e Gjilanit

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka kënaqësinë të ju ftojë që të merrni pjesë në konferencën me titull “Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” projekt ky që financohet Departamenti Amerikan i Shtetit me mbeshtetje te Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Konferenca do të mbahet më:

Data: 23 shkurt 2017

Vendi: Asambleja Komunale në Komunën e Gjilanit

Koha: 10:30 – 12:00

Në panel të pranishëm do të jenë:

Znj. Donika Emini, Hulumtuese ne QKSS

Z. Rexhep Kadriu, Nënkryetar i Komunës së Gjilanit

• Znj. Elmina Mahmuti, Komandante rajonale e policise në Gjilan;

• Z. Naim Aliu, Kryetar I Bashkësisë Islame në Gjilan;

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, luteni që ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se data 20 Shkurt 2017 në këtë email adresë: tringa.naka@qkss.org apo përmes telefonit në nunrin +38138 221 420.