Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në komunën e Hanit të Elezit

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka kënaqësinë të ju ftojë që të merrni pjesë në konferencën me titull “Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” projekt ky që financohet Departamenti Amerikan i Shtetit me mbeshtetje te Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Konferenca do të mbahet më:

• Data: 16 shkurt 2017

• Vendi: Asambleja Komunale në Komunën e Hanit të Elezit

• Koha: 10:30 – 12:00

Në panel të pranishëm do të jenë:

Z. Skender Perteshi, Hulumtues në QKSS

Z. Refki Suma, Kryetar i Komunës në Han të Elezit

Z.Nuhi Dema, Komandant i Stacionit Policor në Han të Elezit

Përfaqësues nga Bashkësia Islame në Han të Elezit

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, luteni që ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se data 14 Shkurt 2017 në këtë email adresë: tringa.naka@qkss.org apo përmes telefonit në nunrin +38138 221 420.