Përmbyllja e projektit: Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) organizon konferencën përmbyllëse të projektit "Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë".

Vendi  Hotel Swiss Diamond, Prishtinë

Data:  21 shtator 2017

Koha: 10:00 - 12:0

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të marten, 19 shtator 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.