Pjesëmarrja e Kosovës në misionet paqerruajtëse: një mjet efektiv për politikën e jashtme

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më 6 shtator 2018 organizon konferencën ku do te bëhet lansimi i raportit: "Pjesëmarrja e Kosovës në misionet paqerruajtëse: një mjet efektiv për politikën e jashtme" në kuadër të projektit Shkolla per Integrime Evropiane.

Vendi:

Hotel Sirius, Prishtinë

Data:

6 shtator 2018

Koha:

10:00 - 11:00

Për shkak të numrit të kufizuar të ulësve, ju lutem ta konfrimoni pjesëmarrjen tuaj në konferencë më së largu deri më 5 shtator 2018 në email adresën: tringa.naka@qkss.org apo në numrin e telefonit: 038 221 420.