Pronësia vendore dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë

Qendra Kosovare Për Studime të Sigurisë (QKSS) në kuadër projektit PeaceTraining.eu si pjesë e Programit Horizon 2020 të Komisionit Evropian organizon konferencën: Pronësia vendore dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë"

Data: 02 nëntor 2017

Vendi: Hotel Sirius

Koha: 09:00 - 12:00

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të marten, 30 tetor 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.