Publikimi i raportit: Trendet e Përceptimeve të Qytetarëve për Sigurinë Publike në Kosovë (2016-2018)

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka kënaqësinë të ju ftojnë të merrni pjesë në konferencën ku do të publikohet Edicioni Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë Trendet e Përceptimeve të Qytetarëve për Sigurinë Publike në Kosovë (2016-2018).

Data:

25 korrik 2019

Vendi:

Hotel Sirius, Prishtine

Koha:

09:30-11:30

Marrë parasysh numrin e limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në e-mail adresë: tringa.naka@qkss.org apo në numrin e telefonit 038-221-420, jo më larg se data 23 korrik  2019.