Riintegrimi i luftëtarëve të huaj të rikthyer: Çfarë qasje i përshtatet më së miri Kosovës

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka kënaqësinë të ju ftojë që të merrni pjesë në lansimin e raportit “Riintegrimi i luftëtarëve të huaj të rikthyer: Çfarë qasje i përshtatet më së miri Kosovës”.

Konferenca do të mbahet më:

Data: 04 Maj 2017

Vendi: Hotel “Sirius” Prishtinë

Koha: 09:30 – 11:30

Në panel të pranishëm do të jenë:

Znj. Arife Muji, Autore e raportit, Hulumtuese ne QKSS
Z. Skender Perteshi, Moderator, Hulumtues në QKSS
Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj jo me larg se 02 Maj 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.