Ushtria e Kosovës: Për kë dhe për çfarë?

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Iniciativën e re Shoqërore (NSI) organizojnë tryezën e diskutimit me temë: Ushtria e Kosovës: Për kë dhe për çfarë?.

Vendi  Hotel Ulpiana, Graçanicë

Data: 24 Maj 2017

Koha: 11:00 - 12:30

Panelistë:

Florian Qehaja, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Nenad Maksimović, Qendra për Paqe dhe Tolerancë  (CPT)

Moderator:

Aca Mitić, Iniciativën e re Shoqërore (NSI)

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të hënen, 22 Maj 2017 në email adresën: tringa.naka@qkss.org ose përmes telefonit +381 38 221 420.