European Practice EXchange (EPEX)

Shkëmbimi i Praktikave Evropiane (EPEX)

Hulumtuesja e QKSS-së, Vesë Kelmendi është pjesë e projektit të Shkëmbimit të Praktikës Europiane (EPEX) i cili fokusohet në organizimin e një transferimi ndërkufitar të njohurive për të lejuar organizatat të ndajnë përvojat dhe mësimet e nxjerra dhe për të mundësuar të nxënit në mes të aktiviteteve.

Shkëmbimi i Praktikës Evropiane mbi Deradikalizmin (EPEX) është një rrjet i përbëre nga 12 deri në 15 organizata që merren me sfidat e radikalizimit të frymëzuar nga ISIS dhe rekrutimin e ekstremizmit. EPEX financohet nga Fondacioni për Shoqërisë së Hapur, Fondacioni Robert Bosch, Fondacioni King Baudouin si dhe Fondacioni Fritt Ord dhe udhëheqet nga Rrjeti i Fondacioneve Europiane (NEF).