Strategjia për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm 2015-2020

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë gjatë vitit 2015 ka kontribuar në hartimin e Strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm 2015-2020.

Verisoni Shqip i strategjisë mund të gjindet me lidhjen e mëposhtme:

Strategjia për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm 2015-2020