Thirrje për Ofertim: Pajisje për Zyre

Thirrje për Ofertim

 

QKSS fton të gjitha bizneset e regjistruara në Kosovë që të dorëzojnë ofertat e tyre për blerjen e pajisjeve si më poshtë:

- Kompjuterë (ofertimi për dy paisje) me këto specifika:

Hardware (personal computers: PC Pro 3500MT+monitor W2072a 20-In LED, Intel Core i5-3470 (3.6Ghz, 6 MB), 4GB

1333 MHz DDR3, 500GB 7200 rpm HDD, DVD+/-RW, Intel HD Graphics, Free DOS, 1Y):

Software (Operating System: Windows, Office Package);

- Kamerë (ofertimi për një paisje) me këto specifika:

GoPro HERO4 Black me aksesor – mbajtëse/këmbë

Të gjitha bizneset e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1. Oferta (bazuar në këto specifika së bashku me çmimin për njësi)

2. Çertifikatën e regjistrimit të biznesit

3. Çertifikatën e TVSH-së

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet në këtë email: info@qkss.org, jo më larg se 24 Nëntor 2015, ora 16.00. Çdo formë tjetër e dorëzimit të ofertave do të konsiderohet e papranueshme.

Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit bazë të çmimit ekonomikisht më të favorshëm. Procedurat tjera lidhur me kontraktim do të bazohen në Ligjit për Lirinë e Asocimit në Organizata Jo-Qeveritare, Rregulloren Financiare të QKSS si dhe standardet e kontabilitetit të Kosovës.