Thirrje për Ofertim - Veturë

Thirrje për Ofertim -  Veturë

Data e publikimit të thirrjes:

29 Gusht 2016

 

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) fton të gjitha bizneset e regjistruara në Kosovë që të dorëzojnë ofertat e tyre për blerjen e 1 veture si më poshtë:

Specifikacionet:

Viti i prodhimit: (2007-2012)

Marshi: Manual

Karburanti: Diesel

Motori (kubik): 1.7 - 2.0

Numri i ulëseve: 5 - 7

Numri i dyerve: 5

Të gjitha bizneset e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1. Oferta (bazuar në këto specifika së bashku me çmimin për njësi)

2. Certifikatën e regjistrimit të biznesit

3. Certifikatën e TVSH-së

Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit bazë të çmimit ekonomikisht më të favorshëm. Procedurat tjera lidhur me kontraktim do të bazohen në Ligjit për Lirinë e Asocimit në Organizata Jo-Qeveritare, Rregulloren Financiare të QKSS si dhe standardet e kontabilitetit të Kosovës.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ofertat dhe të gjitha dokumentet jo më larg se deri më 29 Gusht 2016 në email adresën: tringa.naka@qkss.org duke specifikuar në subjekt: Thirrje për ofertim – Veturë.

Çdo formë tjetër e komunikimit, përveç udhëzimeve të mësipërme, nuk do të merret parasysh.