A do ta ketë Ushtrinë Kosova pa ndryshime kushtetuese?

Evropa e lirë

A do ta ketë Ushtrinë Kosova pa ndryshime kushtetuese? - Evropa e lirë