Betejë diplomatike për votat që i mungojnë Kosovës për INTERPOL

Radio Evropa e Lirë

Betejë diplomatike për votat që i mungojnë Kosovës për INTERPOL - Plator Avdiu për Radio Evropa e Lirë