“Kosova në Kontekst Rajonal: Alternativat kundrejt dialogut me Serbinë, dhe raportet e fuqisë ushtarake në rajon”

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), ka kënaqësinë të ju ftojë që të merrni pjesë në lansimin e raportit me titull “Kosova në Kontekst Rajonal: Alternativat kundrejt dialogut me Serbinë, dhe raportet e fuqisë ushtarake në rajon”.

Konferenca do të mbahet më:

• Data: 02 Shkurt  2017

• Vendi: Hotel "Sirius", Prishtine

• Koha: 09:00 – 13:00

Për shkak të numrit të limituar të ulëseve, luteni që ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se data 01 Shkurt2017 në këtë email adresë: tringa.naka@qkss.org apo përmes telefonit në nunrin +38138 221 420.