Pa barazi gjinore nuk mund të përmbushim misionin tonë

Koha.net

Pa barazi gjinore nuk mund të përmbushim misionin tonë - Koha